Larsen
Larsen 4.2
Larsen 4.2 har en förmåga at sticka ut trots att dess största fördel är att den smälter in.
Larsen 6.2
Uppgraderade 6:or
Larsen 8
Mer av allt
Larsen L4SC
Räcker bra
Larsen L6SC
Ännu bättre